Privacy Statement

 privacyverklaring

Taaleigen

www.taaleigen-nt2.nl

Januari 2021

Taaleigen respecteert de privacy van gebruikers. Taaleigen verwerkt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

Over Taaleigen

De website www.taaleigen-nt2.nl en de gegevens die tijdens een intake op een invulformulier verstrekt worden, worden beheerd door Taaleigen. Taaleigen is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Mijn gegevens zijn:

Taaleigen

Bellamystraat 2

3514 EL Utrecht
KvK: 55077323

Welke gegevens verzamelt Taaleigen?

Wanneer je mijn contactformulier invult, een offerte aanvraagt of een intake komt doen, zal aan jou gevraagd worden om gegevens in te vullen. Ik verwerk, in dat geval, alleen de gegevens die je zelf aan mij verstrekt.

Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

Voor- en achternaam

  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Bedrijfsnaam
  • Straat en huisnummer
  • Woonplaats

Met welk doel gebruikt Taaleigen de persoonsgegevens?
De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

  • Je naam, e-mailadres en adres die jij invult op het intakeformulier voor een cursus- of een offerteaanvraag, worden gebruikt om een offerte of een factuur te kunnen maken. Ik sla deze gegevens op in mijn administratiebestand op een harde schijf en in een map.
  • Wanneer jij het contactformulier invult, zijn jouw naam en e-mailadresnodig om jou van een reactie te kunnen voorzien.

Door de gegevens aan ons te verstrekken, geef je ons toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Wij verwerken jouw gegevens dus op grond van artikel 8 sub a en sub b van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Met wie delen we je persoonsgegevens?

Ik deel jouw gegevens alleen met de mensen die jezelf hebt aangegeven op het intakeformulier dus je baas of andere mensen in jouw bedrijf als dat bij jouw cursus van toepassing is en aan mijn accountant, die mijn administratie controleert.

Beveiliging persoonsgegevens

Ik heb passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die ik verwerk.

Cookies
Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt.
Een cookie is een klein bestandje dat door mijn website wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat, waar je mijn website mee bezoekt, wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar mijn website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.

Social media

Jouw gegevens zet ik niet op sociale media.

Uitschakelen en verwijderen

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.
Via de website Your Online Choices kun je meer uitleg vinden over hoe je cookies uit kunt schakelen.

Links

Op mijn website zijn geen links naar externe websites.

Bewaartermijn
Je gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

Rechten

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna ook je gegevens niet meer zullen worden verwerkt. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wil weten welke persoonsgegevens ik van jou verwerk, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je me schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

Ik zal je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. Je kunt je verzoek e-mailen naar .

Wijzigingen

Ik behoud het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.